HEM

Calleido Byggservice AB är ett byggserviceföretag som startade 2006, verksamheten

består av om- och tillbyggnader, underhållsåtgärder, ROT arbeten mm.

 

Yrkesgrupperna inom företaget är snickare, murare, plattsättare, golvläggare, målare

och ett maskinsnickeri för tillverkning av byggnadssnickerier.

 

För övriga yrkesgrupper har vi samarbetspartners med stor erfarenhet och kompetens.

 

Vi kan även hjälpa till med byggkonsultverksamhet, bygglovshandlingar, konstruktioner mm.

 

Verksamheten styrs av ett certifierbart kvalitets- och miljöledningssystem.

 

Besöks-/leveransadress                               Postadress

Generalsgatan 4                                            Box 1396

582 73 Linköping                                          581 14 Linköping

Tel 013-136830

 

VD                                                                   Personal/Ekonomi

Magnus Sterner                                            Christina Sterner

Mobil: 070-546 17 79                                  Mobil 070-380 03 42

Mail: magnus@calleido.se                         Mail: christina@calleido.se