HEM

Calleido Byggservice AB är ett byggserviceföretag som startade 2006, verksamheten

består av om- och tillbyggnader, underhållsåtgärder, ROT arbeten mm.

Yrkesgrupperna inom företaget är snickare, murare, plattsättare, golvläggare, målare

och ett maskinsnickeri för tillverkning av byggnadssnickerier.

För övriga yrkesgrupper har vi samarbetspartners med stor erfarenhet och kompetens.

Vi kan även hjälpa till med byggkonsultverksamhet, bygglovshandlingar, konstruktioner mm.

Verksamheten styrs av ett certifierbart kvalitets- och miljöledningssystem.

Besöks-/leveransadress Postadress

Generalsgatan 4 Box 1396

582 73 Linköping 581 14 Linköping

Tel 013-136830

VD Personal/Ekonomi

Magnus Sterner Christina Sterner

Mobil: 070-5461779 Mobil 070-3800342

Mail: magnus@calleido.se Mail: christina@calleido.se